fbpx

KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası

MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

 (“MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.”, “biz”, “bize” veya “bizim” veya “Şirket” olarak anılacaktır), gizliliğinizi yürürlükteki yasalar uyarınca mümkün olan azami ölçüde korumayı taahhüt eder.

MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “KVK Kanunu” veya “Kanun”) ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesi, saklanması, imhası ve gizliliği konularına azami önem vermekte ve iş ve işlemlerimizde bu konuları önceliklerimiz arasında kabul etmekteyiz. “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, çalışanlarımız, eğitmenlerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızın kullanıcıları ve üyeleri de dahil olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili gerçek kişilerin kişisel verilerinin, Kanun ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarının etkin şekilde kullanılmasının sağlanmasını önceliklerimiz arasında tutmaktayız. Bu bağlamda, KVKK’nın 10. maddesi kapsamında gerek aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek gerekse kişisel verilerin işlenmesi, korunması, imhası ve gizliliği kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek adına işbu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasını sizlere sunmaktayız.

Bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasının diğer bir amacı, https://kurumsalruhsagligizirvesi.com/ (“Web Sitesi”) aracılığıyla kullanıcılardan topladığımız bilgilere ve Web Sitesi aracılığıyla sunulan yan hizmetlere (topluca “Hizmetler”) ilişkin uygulamalarımızı açıklamaktır. Hizmetlerimiz ağırlıklı olarak MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. eğitim platformunun işleyişini içerir, ancak uygun gördüğümüz şekilde hizmetlerimizin kapsamını genişletebiliriz.

Bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası, bir “Ziyaretçi” (bu, Web Sitesine yeni eriştiğiniz ve Web Sitesinde gezindiğiniz anlamına gelir) veya “Üye” olmanız fark etmeksizin, Hizmetlerimizi kullanmanız için yasal olarak bağlayıcı koşulları ortaya koymaktadır. Ziyaretçiler ve Üyeler, müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adayları ve bizimle bilgilerini paylaşan üçüncü kişiler bu Politika’da “Kullanıcı” veya “siz” olarak anılacaktır.

Bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası, https://kurumsalruhsagligizirvesi.com/ ve https://etkinlik2022.kurumsalruhsagligizirvesi.com/ adresinde yer alan Kullanım Koşullarının (“Kullanım Koşulları”) ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve sizin veya yargı bölgenizdeki reşit olma yaşına ulaşmadıysanız, bir ebeveyniniz veya yasal vasiniz tarafından okunması ve Kabul edilmesi gerekmektedir. Kullanım Koşulları, MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. Hizmetlerini kullanırken haklarınızı ve sorumluluklarınızı açıklar. Bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasında başka şekilde tanımlanmayan büyük harfle yazılmış terimler, Kullanım Koşullarımızda verilen anlamlara sahiptir.

 

 

 

HİZMETLERİMİZİ KULLANARAK, BİLGİLERİNİZİN BURADA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE VE AMAÇLARLA TOPLANMASI, AKTARILMASI, KULLANILMASI, DEPOLANMASI VE İFŞA EDİLMESİNE RIZA GÖSTERMİŞ OLURSUNUZ. SİZ VEYA EBEVEYNİNİZ/VASİNİZ, BU GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI DAHİL KULLANIM KOŞULLARINA BAĞLI OLMAK İSTEMİYORSANIZ, LÜTFEN HİZMETLERDEN ŞİMDİ ÇIKIN VE MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’NIN HİZMETLERİNE ERİŞMEYİN VEYA KULLANMAYIN

Bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizden herhangi biri hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, bir hukuk danışmanına danışmadan ilerlememeniz tavsiye edilir. Ek sorularınız için bize info@madalyonkurumsal.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

I- Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasının Kabulü

Hizmetlerimizi elektronik olarak kabul ederek, erişerek veya kullanarak, bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasının Hizmetlerimizi kullanımınız için geçerli olacağını ve sizinle MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. arasında bir sözleşme oluşturan Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasına bağlı kalmayı kabul edersiniz.

Bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası, Web Sitemizi ziyaret ederken ve/veya Hizmetlerimizden herhangi birini kullanırken, sizin tarafınızdan MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’ya iletilen tüm kişisel bilgiler için geçerli olacaktır. Bu, e-posta, metin, ses, fotoğraf ve diğer elektronik mesajlaşma yoluyla topladığımız bilgilerin yanı sıra sizinle üçüncü taraf web sayfaları veya bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasına bağlantı içeren uygulamalar arasındaki etkileşimleri içerir.

MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş., bizim tarafımızdan veya bizim aracılığımızla bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir üçüncü taraf uygulamasının, web sitesinin ve/veya hizmetinin gizlilik kuralları ve düzenlemelerinden, söz konusu üçüncü taraf uygulama, web sitesi ve/veya hizmetinden sorumlu değildir ve gelecekte de sorumlu olmayacaktır. Yukarıdaki cümle, söz konusu üçüncü şahıs tarafından istihdam edilen veya maaş bordrosu altında başka bir şekilde görevlendirilen herhangi bir kişiyi de kapsayacaktır.

II- Vazgeçme

MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş., gizlilik ve kişisel verileri koruma hakkınızı tam olarak destekler ve MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından takip edilmekten vazgeçmeye karar verirseniz, bu kararınızı da tam olarak destekleyeceğiz. MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’daki hesabınızı ve/veya tarafımızca veya hizmet sağlayıcılarımız tarafından saklanan Kişisel Bilgilerinizin tamamını veya herhangi birini info@madalyonkurumsal.com adresinden bizimle iletişime geçerek silinmesini talep edebilirsiniz; talebinizi nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda size bilgilendirme yapacağız. Vazgeçme isteklerinin işlenmesinin yaklaşık 10 (on) iş günü süreceğini lütfen unutmayın. Silinmesini talep ettiğiniz hesabın ve/veya Kişisel Bilgilerin sonsuza kadar kaybolacağını unutmayın.

 

Hizmetlerimiz aracılığıyla herhangi bir pazarlama iletişimi almak istemiyorsanız, info@madalyonkurumsal.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz; size pazarlama iletişimlerini almayı durdurmanın yolları hakkında bilgilendirme yapacağız. Bu mesajlardan “vazgeçerseniz”, yine de bizden hesabınız, hizmetlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili diğer ilgili bilgiler hakkında e-postalar alacaksınız. Bu iletişimler, almaktan vazgeçemeyeceğiniz hizmetin ve hesabınızın bir parçası olarak kabul edilir.

“Bilgi” kavramını tanımlayalım. Başlamadan önce, bazı terimleri tanımlamak yardımcı olabilir. Toplanabilecek iki tür bilgi vardır. İlki, örneğin adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve ayrıca kamuya açık olmayan diğer tüm bilgiler dahil olmak üzere, birinin sizi tanımlamasına veya sizinle iletişim kurmasına olanak tanıyan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler olan “Kişisel Bilgiler” olarak adlandırılır.

Anonim Bilgiler” Kişisel Bilgilerinizle ilişkili olmayan veya Kişisel Bilgilerinizle bağlantılı olmayan ve kendi başına bireysel kişilerin tanımlanmasına izin vermeyen bilgiler anlamına gelir. Anonim Bilgi, bir kişiyi doğrudan tanımlamaz veya her ne kadar kişisel bilgi olsa da kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri içermeyen bilgi tipidir. Hizmetlerimizi geliştirmemize yardımcı olması için hizmetlerimizin kullanımı hakkında Anonim Bilgiler toplayabiliriz.

III- Çocuklarla İlgili Bir Not

Web Sitesi sadece 18 yaşına ulaşmış kişiler içindir. Reşit olmayan çocukların mahremiyeti konusundaki endişelerinizi paylaşıyoruz ve Hizmetler aracılığıyla çocuklar hakkında bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyoruz. Bununla birlikte, Hizmetlerimizin kullanımı hakkında anonim bilgiler toplayan üçüncü taraf analiz hizmetlerini kullanabiliriz.

IV- Bize Gönderdiğiniz Kişisel Bilgiler

6698 sayılı KVKK kapsamına sadece “gerçek kişiler” dahil olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişilerin bilgisi bulunmayan veriler işbu Politikamız ve kişisel verilerin korunması kapsamı dışındadır.

Bu Kişisel Bilgiler şunları içerebilir:

 1. e-mail adresiniz;
 2. Adınız;
 3. IP adresi, cihaz tipi, işletim sistemi ve tarayıcı tipi;
 4. bize sağlamaya karar verdiğiniz diğer bilgiler.

Ayrıca Web Sitemizi ziyaret eden ve Hizmetlerimizi kullanan Kullanıcılar hakkında çeşitli Kişisel Bilgilerin yanı sıra (ilgili olduğunda) Anonim Bilgiler topluyoruz. Bu tür bilgiler şunları içerir:

 1. Trafik Verisi
 2. Konumunuz
 3. Loglar ve iletişim verileri;
 4. Web Sitemizde eriştiğiniz ve kullandığınız kaynaklar;
 5. IP adresi, işletim sistemi ve tarayıcı türü;
 6. çerezler, web işaretleri ve diğer izleme teknolojileri aracılığıyla toplanan bilgiler

V- Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’nın meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVKK’da başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVKK’da belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca Kişisel Veri Envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz kişisel veri envanteri içerisinde, aşağıdaki türlerde veri kategorileri (bu türlerle sınırlı olmamakla beraber) bulunmaktadır.

Aşağıda belirtilen kategoriler sizleri bilgilendirme amaçlı olup, Şirket ’in gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda Şirketimiz, sizi en hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edebilmek için, belirtilen kategorileri sizler için ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI

KİMLİK BİLGİSİ

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler.

İLETİŞİM BİLGİSİ

Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi, IP adresi, cihaz tipi, işletim sistemi ve tarayıcı tipi, bize sağlamaya karar verdiğiniz diğer bilgiler gibi bilgiler.

İMZA VERİSİ

Kişiye ait imza bilgiler (Islak imza, e- imza, imza fotokopisi/taraması).

SAĞLIK VERİSİ

Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Kan grubu, medikal geçmiş, check-up sonucu, konsültasyon raporu, diyet formu).

İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİSİ/ ÇEVİRİM İÇİ KULLANICILARA AİT VERİLER

Şirket’in faaliyetlerini yürütürken, gerek Kişisel Veri Sahibinin gerekse de Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin işlenen kişisel veriler. Çevirim içi kullanıcılarına ait IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri Bilgisayar Ekran Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi

AİLE BİREYLERİ VE YAKIN BİLGİSİ

Şirket iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, grup şirketlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirket’in ve Kişisel Veri Sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla Kişisel Veri Sahibinin aile bireyleri (örn. Eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Ticari faaliyetler ve bu çerçevede iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgilerdir.

FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİK BİLGİSİ

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

MALİ BİLGİLER/MALVARLIĞI VERİSİ

Şirket’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, kişinin sahip olduğu mal varlıklarına ilişkin veriler (Tapu fotokopisi/taraması, araç ruhsatı fotokopisi/taraması), gelir bilgisi gibi veriler.

GÖRSEL/İŞİTSEL VERİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları, ehliyet fotokopisi/taraması, kimlik fotokopisi/taraması, pasaport fotokopisi/taraması vb. kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.

PAZARLAMA BİLGİSİ

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.

ÖZLÜK-EĞİTİM/PERFORMANS BİLGİSİ/YAN HAKLAR

Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri ile kişiye ait eğitim verileri (Diploma notu, diploma fotokopisi/taraması).

Performans bilgisi; çalışanların veya Şirketi ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile kariyer gelişimlerinin şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenilen kişisel veriler.

Yan haklar; çalışanlara veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan diğer gerçek kişilere sunulan ve sunulacak olan yan-haklar ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi işin işlenen kişisel veriler.

HUKUKİ İŞLEM BİLGİSİ

Şirket’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler.

YAPTIRIM VERİSİ

Kişinin geçmişinde aldığı yaptırımlara ilişkin veriler (Ceza Kovuşturmaları, Adli Sicil Kaydı, Disiplin Kaydı).

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Kanun’un 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi).

TALEP/ŞİKAYET YÖNETİMİ BİLGİSİ

Şirket’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

SEYAHAT VERİSİ

Kişinin seyahatlerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Uçuş bilgisi, uçuş kartı, tur rotası, mil kart no, konaklama verisi).

DENETİM VE TEFTİŞ BİLGİSİ

Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.

RİSK YÖNETİMİ BİLGİSİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler

ÇALIŞAN ADAYI BİLGİSİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’nın çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’nın insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

VI- Kişisel Verileri Toplama ve İşleme Amaçlarımız:

Bize doğrudan gönderdiğiniz Kişisel Bilgileri şu durumlarda topluyoruz:

 1. Çevrimiçi kurslara üye olmak;
 2. Web Sitemizde bir haber bültenine üye olmak;
 3. Web sitemiz aracılığıyla, tescilli Öğrenim Yönetim Sistemimiz, Google Classroom, Zoom, vedubox, youtube vb online platformalar aracılığıyla Facebook sayfamız aracılığıyla veya e-posta yoluyla bize mesaj göndererek teknik destek talebinde bulunmak

Bize iletmiş olduğunuz Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

–          üye olduğunuz haber bültenini teslim etmek;

–          talep ettiğiniz yardımı size sağlamak;

–          kendi dilinize göre yerelleştirilmiş içerik sunmak;

–          belirli alanlarda ne tür içeriğin daha alakalı olduğunu anlamak;

–          Web Sitemizin ve Kullanıcılarımızın karşılaştığı teknik sorunları ivedilikle tespit etmek ve çözmek;

–          yeni içerik ve özel teklifler hakkında sizi bilgilendirmek;

–          hedef grubumuzun büyüklüğünü ve kullanıcı modelini tahmin etmek;

–          pazarlama kampanyalarımızın verimliliğini tahmin etmek;

–          müşteri hizmetlerimizi geliştirmek;

–          Hizmetlerimizin istikrarını ve güvenliğini sağlamak;

–          MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’nın trendlerini analiz etmek, Web Sitemizi yönetmek, kullanıcıların hareketlerini izlemek ve istatistiksel amaçlarla geniş demografik bilgiler toplamak,

–          Kullanıcıların Hizmetlerimizle nasıl etkileşim kurduğuna ilişkin toplu verileri analiz ederek mevcut Hizmetleri iyileştirmek;

–          yeni Hizmetler ve araçlar geliştirmek;

–          trendleri analiz etmek, Web Sitemizi yönetmek, kullanıcıların hareketlerini izlemek ve istatistiksel amaçlarla geniş demografik bilgiler toplamak.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçlarına ek olarak yine Şirketimiz bünyesinde bulunan https://kurumsalruhsagligizirvesi.com/  ve https://www.madalyonkurumsal.com/  isimli web sitesi ile bu sitelerin mobil uygulamaları kapsamında aşağıda açıklanan amaçlar dahilinde de işlenebilecektir:

 1. Satın alma işleminin gerçekleştirilmesi, sipariş hazırlama, kargolama, teslimat bilgilerinin güncellenmesi, siparişinizin size ulaştırılabilmesi, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, satış sonrası operasyonel işlemlerin yerine getirilebilmesi, ayrıca gerekli durumlarda gider pusulası düzenlenebilmesi, alışverişinize ilişkin e-faturanın tarafınıza gönderilebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, adres) ve müşteri işlem (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, taksit bilgisi, ödeme şekli ve ödeme detayları, yararlanılan kampanya/indirim/menfaat bilgisi) bilgilerinizi,
 2. Fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi, ayrıca vergi mükellefi iseniz ek bazı fatura bilgileriniz (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),

      iii. Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgilerinizi (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.), olası hata/aksaklık/iade gibi durumlarda para iadesinin yapılabilmesi için kredi kartı bilgilerinizin ilk 6 ve son 4 hane bilgisini veya iadenin yapılacağı banka hesap bilginizi,

 1. Web siteler ve Mobil Uygulama’yı ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında karşılaşılan teknik/yazılımsal hataları, eksiklikleri tespit edebilmek ve giderebilmek amacıyla web siteler ve Mobil Uygulama’yı kullanım bilgilerinizi,
 2. Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, sizinle akdedeceğimiz Mesafeli Satış Sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, üye girişinin yapılabilmesi, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) ve parola bilgilerinizi,
 3. Hesabınızı Hizmetlerimizde kurmak, üye olarak Site/Mobil Uygulama üzerinden satın alma yapılmak istendiğinde her satın alma işleminde tekrar bilgi girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek amacıyla kimlik (ad soyad) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, teslimat ve fatura adresi bilgileri) bilgilerinizi,

       vii. Üyelik programlarından faydalanabilmeniz, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarda MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. Eğitim ve bünyesindeki bulunan https://www.madalyonkurumsal.com/ ve https://kurumsalruhsagligizirvesi.com/  web sitesine ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs.)  yapılması, Site ve Mobil Uygulama üzerindeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek, size yönelik katalog, broşür basılı pazarlama materyalleri göndermek amaçlarıyla pazarlama bilgilerinizi.

Kişisel verileri işleme amaçları Şirket politikalarımız ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili veri işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

VII- Bilgilerinizin Saklanması Hakkında:

Web Sitemiz, Facebook Sayfamız veya e-posta yoluyla bize sağladığınız bilgileri altyapımızda saklamayız. Ancak, bu bilgiler aşağıdakilerce saklanabilir:

 1. e-posta sağlayıcınız tarafından (bizimle e-posta yoluyla iletişim kurmaya karar verirseniz).
 2. e-posta sağlayıcımız tarafından. Gelen tüm destek taleplerini işlemek ve yanıtlamak için HubSpot’un e-posta, CRM ve yardım masası hizmetini kullanıyoruz.
 3. Facebook hesabınızda (Facebook sayfasında bizimle iletişim kurmaya karar verirseniz). Facebook’un Gizlilik Politikası hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.
 4. Kullanıcılar, Web Sitesinde veya Facebook’taki Sayfamızda yayınlayarak kendileriyle ilgili bilgileri ifşa edebilirler. MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş., Kullanıcıların bu bölümlerde söylediklerinden ve yazdıklarından sorumlu değildir. Ek olarak, bu tür bilgiler başkalarının görmesi için halka açık hale getirilir. Kullanıcı, bu tür verilerin burada ifşa edilmesinden sorumludur.

Ayrıca, Haber Bülteni göndermek için HubSpot adlı bir hizmet sağlayıcı kullanıyoruz, bu nedenle e-posta adresiniz onların sunucularında saklanacaktır. HubSpot, GDPR uyumlu bir pazarlama otomasyon hizmetidir. HubSpot hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen web sitelerini ziyaret edin veya info@madalyonkurumsal.com adresinden bizimle iletişime geçin. Haber bülteni üyeliğinizi istediğiniz zaman, bu tür haber bültenlerindeki üyelikten çık’ düğmesini tıklayarak iptal edebilirsiniz. Ayrıca bize info@madalyonkurumsal.com adresinden bir talep göndererek e-postanızın bülten posta listesinden kalıcı olarak silinmesini talep edebilirsiniz.

VIII- Web Sitemizdeki Takip Teknolojileri

Google Analytics: Web Sitemizi optimize etmek için Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanıyoruz. Google Analytics, web sitesinin bu Web Sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a iletilecek ve Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularda saklanacaktır. Bu Web Sitesinde IP anonimleştirme etkinleştirilirse, IP adresiniz Google tarafından AB üye ülkeleri veya AEA üye ülkeleri içinde önceden kısaltılacaktır. IP adresi yalnızca istisnai durumlarda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir sunucuda Google’a aktarılacak ve daha sonra kesilecektir. Web sitesi operatörü adına Google, bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi Google tarafından başka verilerle birleştirilmez. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek tanımlama bilgilerinin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu Web Sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

Ayrıca, çerez tarafından oluşturulan ve Web Sitesinin kullanımıyla (IP adresiniz dahil) ilgili verilerin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini önleyebilirsiniz. Bağlantı: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bununla ilgili ek bilgiler https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr adresinde mevcuttur (Google Analytics ve gizlilikle ilgili genel bilgiler). Web Sitemiz, “gat._anonymizeIp()” uzantı koduyla Google Analytics’i kullanır, bu nedenle IP adresleri, kişilerin tanımlanmasını önlemek için yalnızca kısaltılmış bir biçimde işlenecektir.

Google AdWords: kullandığımız başka bir Google hizmetidir. Bu, bir Google reklamı aracılığıyla Web Sitemize erişmeniz durumunda tarayıcınıza bir çerez (“Dönüşüm Çerez”) yerleştiren bir web analiz hizmetidir. Bu Dönüşüm Çerezleri 30 gün boyunca geçerlidir. Bazı web sitelerine erişirseniz ve Dönüşüm Çerezleri hala geçerliyse, biz ve Google, reklamı tıkladığınızı ve ardından Web Sitemize aktarıldığınızı anlayabiliriz. Her AdWords müşterisinin farklı bir çerez kullandığını ve bu nedenle AdWords müşterilerinin web siteleri üzerinden çerezlerin izlenmesinin mümkün olmadığını unutmayın. Dönüşüm Çerezi aracılığıyla elde edilen bilgiler, AdWords müşterileri için dönüşüm raporları oluşturmak için kullanılır. AdWords müşterileri, reklamlarını tıklayan ve Dönüşüm İzleme etiketini içeren bir siteye aktarılan kullanıcıların sayısını alır, ancak kullanıcıyı tanımlamalarına izin verecek herhangi bir bilgi almazlar.

Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek tanımlama bilgilerinin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız Web Sitemizin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

Facebook Piksel: Bu Web Sitesinde Facebook Inc.’in “ziyaretçi eylem piksellerini” kullanıyoruz. Bu, bir Facebook reklamına tıklayarak Web Sitemize yönlendirildikten sonra kullanıcı davranışlarının izlenmesini sağlar. Bu, istatistiksel ve pazar araştırması amacıyla Facebook reklamlarının etkinliğini ölçmemizi sağlar. Bu şekilde toplanan veriler bizim için anonimdir, yani bireysel Kullanıcıların kişisel verilerini görmeyiz.

Ancak bu veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, bu nedenle durumla ilgili bilgimize dayanarak sizi bilgilendiriyoruz. Facebook, bu bilgileri Facebook hesabınıza bağlayabilir ve ayrıca Facebook’un Veri Kullanım Politikasına uygun olarak kendi tanıtım amaçları için kullanabilir.

Facebook, ABD-AB Gizlilik Kalkanı Anlaşması kapsamında onaylanmıştır ve bu nedenle Avrupa veri koruma mevzuatına uyumu garanti eder. Facebook’un ve ortaklarının Facebook’a reklam yerleştirmesine izin verebilirsiniz ve bu amaçlarla bilgisayarınıza bir çerez de kaydedilebilir. Verilerinizin Facebook pikseli tarafından toplanmasına veya verilerinizin hesap ayarlarınızda Facebook reklamlarının gösterilmesi amacıyla kullanılmasına itiraz edebilirsiniz.

HubSpot: HubSpot’u e-posta, CRM ve yardım masası yazılım sağlayıcımız olarak kullanıyoruz ve kullanıcı izleme kodu snippet’ini kullanıyoruz. Lütfen çerez politikalarını buradan öğrenin: https://legal.hubspot.com/cookie-policy

Webflow: Web sitemizin bazı bölümlerini oluşturmak ve barındırmak için Webflow’u kullanıyoruz. Webflow’un çerez politikası şu adreste mevcuttur: https://webflow.com/legal/cookie-policy

IX- Bilgi Paylaşımı

Sizin izniniz olmadan, sizden topladığımız kişisel bilgileri, aşağıda açıklanan durumlar dışında, MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. (veya MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’nın bir parçası olduğu veya olabileceği şirketler grubu) dışındaki üçüncü taraflarla iletmeyeceğiz veya paylaşmayacağız:

 1. iyi niyetle, yasal olarak yetkili olduğumuza veya bunu yapmak zorunda olduğumuza ya da yasaya veya yasal süreçlere uymak için makul olarak gerekli veya uygun olduğuna veya yasal celplere yanıt vermek de dahil olmak üzere yasal taleplere veya yasal makamlara yanıt verdiğimize inandığımızda ,
 2. MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’nın, acentelerimizin, müşterilerimizin ve diğerlerinin (sözleşmelerimizi, politikalarımızı ve kullanım koşullarımızı uygulamak dahil) haklarını ve mülkiyetini korumak veya dolandırıcılığı, fikri mülkiyet ihlalini ve yasa dışı olabilecek veya MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’yı ifşa edebilecek diğer tüm davranışları araştırması için;
 3. Üçüncü bir tarafın MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’ya Web Sitemizin ve/veya diğer Hizmetlerimizin işletilmesi ve/veya geliştirilmesi konusunda yardımcı olması için ifşanın gerekli olması durumunda;
 4. Kişisel Bilgilerin analitik, analiz, eğilimler ve benzeri amaçlarla bir araya getirilmesi veya kimliğinin kaldırılması durumunda ve Hizmetlerimizin hiçbir Kullanıcısı bu toplu ve/veya anonimleştirilmiş bilgi ve istatistiklerden bireysel olarak tanımlanabilir olmayacaktır;
 5. MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’nın mülkiyetinde bir değişiklik veya önerilen değişiklik ile bağlantılı olarak veya müzakereler sırasında, yani bir iş anlaşması yaptığımızda veya işimizin veya varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının satışını veya devrini içeren bir iş anlaşması müzakere ettiğimizde. Bu anlaşmalar, herhangi bir satış, birleşme, finansman, satın alma veya iflas işlemini veya takibatı veya kişisel bilgilerin ticari varlıklarımızdan biri olarak ifşa edilebileceği veya aktarılabileceği diğer herhangi bir durumu içerebilir. Alıcı veya devralan, bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasında verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek zorunda kalacaktır;
 6. Çalışanlarımızın ve acentelerimizin, müşterilerimizin veya herhangi bir kişinin güvenliğini korumayı içeren acil bir durumda.

X- Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Kişisel Bilgilerinizi kazara kaybolmaya ve yetkisiz erişime, kullanıma, değişikliğe ve ifşaya karşı korumak için tasarlanmış önlemler uyguladık. Bize sağladığınız tüm bilgiler güvenlik duvarlarının arkasındaki güvenli sunucularımızda saklanır. Kişisel Verileri saklama ve işleme şeklimizi daha da iyileştirmek için sürekli adımlar atıyoruz.

Ne yazık ki, internet üzerinden bilgi aktarımı tamamen güvenli değildir. Kişisel bilgilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapsak da, Web Sitemize iletilen kişisel bilgilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz. Kişisel Bilgilerin herhangi bir şekilde iletilmesinin riski size aittir.

Web Sitesinde yer alan herhangi bir gizlilik ayarının veya güvenlik önleminin atlanmasından sorumlu değiliz.

Aşağıdakiler sizin sorumluluğunuzdadır:

 1. hesabınızda “oturum açmış durumdayken” hiç kimsenin Hizmetlerimizi kullanmadığından emin olmak;
 2. kullanmadığınız zamanlarda hesabınızdan çıkış yapmak;
 3. ve şifrenizi veya diğer erişim bilgilerinizi gizli tutmak.

XI- Bilgilerinizi Nasıl Saklıyoruz?

Hizmetlerimiz aracılığıyla topladığımız ve servis sağlayıcısı turost ‘dur.

 

 

XII- Veri Saklama ve Doğruluk

MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş., bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası uyarınca toplanan verileri, daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya yasalarca izin verilmedikçe, bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasında belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca kanunların öngördüğü sürelere uygun olarak saklar. Bundan sonra, toplanan verilere bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasında belirtilen amaçlar için artık ihtiyaç duyulmaması durumunda, MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. elindeki yukarıda belirtilen tüm verileri makul bir süre içinde siler.

MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş., Kişisel Verilerin doğruluğunu teyit etmez ve buna ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır

XIII- Üçüncü Taraf Hüküm ve Koşulları ve Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Bir Kullanıcının Hizmetlere erişimi ve bunları kullanımı, uygulama mağazaları, mobil yazılım platformları, sosyal ağ hizmetleri ve ödeme sağlayıcıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer üçüncü taraf hüküm ve koşullarına ve gizlilik ve kişisel verileri koruma politikalarına tabi olabilir. MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş., bu tür üçüncü taraf hüküm ve koşullarından ve kullanıcıların kişisel verilerini kullanmalarından sorumlu değildir.

MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş., kendi takdirine bağlı olarak, reklamlar aracılığıyla bağlantıları kullanıma sunabilir veya Kullanıcıların üçüncü taraf ürün veya hizmetlere erişmesini başka bir şekilde sağlayabilir. MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş., bu tür üçüncü tarafların eylemlerinden, ürün veya hizmetlerinin içeriğinden, bir Kullanıcının kendilerine sağladığı bilgilerin kullanımından veya sunabilecekleri herhangi bir ürün veya hizmetten sorumlu değildir. MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’nın bu ürünlere veya hizmetlere bağlanması, bu tür üçüncü taraflara sponsorluğu veya iştiraki anlamına gelmez.

Üçüncü kişilere ait web siteleri veya uygulamalarda sağladığınız her türlü bilgi, doğrudan o web sitesinin veya uygulamanın sahibine sağlanır ve söz konusu tarafın gizlilik politikasına tabidir. Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikamız bu tür web siteleri ve uygulamalar için geçerli değildir ve bu web sitelerinin ve uygulamaların içeriğinden veya gizlilik ve güvenlik uygulamalarından ve politikalarından sorumlu değiliz.

XIV- Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirme işbu Politika’nın yanı sıra Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetlerine ilişkin şikayet veya taleplerini ilgili formda belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilir.

 1. Başvuru Hakkı

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 

 

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 9. Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 1. Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
 2. Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 5. Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

İlgili kişiler hakların kullanımı ile ilgili taleplerin https://kurumsalruhsagligizirvesi.com/ ve https://www.madalyonkurumsal.com/ isimli web sitelerinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formunun doldurulup;

 1. ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Atatürk Bulvarı No: 229 Kavaklıdere – ANKARA adresine şahsen veya Noter kanalı ile başvuru ile (Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.), veya
 2. Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle info@madalyonkurumsal.comadresine gönderilecek bir e-posta ile (E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır).

Başvuruda ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

 

Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen tarifeye uygun olacak şekilde başvuru sahibinden ücret talep edilebilir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

XV- Ölen Bir Kullanıcı Hakkında Bize Nasıl Ulaşılır?

MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. kullanıcısının ölümü halinde lütfen bize şu e-posta adresine bir e-posta gönderin: info@madalyonkurumsal.com.

XVI- Yürürlük tarihi ve Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikamızdaki Değişiklikler

Yeni veya farklı özellikler ekledikçe veya yasal mevzuat gerektirdikçe Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasını herhangi bir zamanda değiştirebilir veya güncelleyebiliriz. Başka bir tarih verilmedikçe, değişiklikler yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Bu nedenle Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasını sık sık gözden geçirmelisiniz.

Burada ayrıntıları verilen Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası, bir Kullanıcının MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’dan edindiği veya MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’ya sağladığı tüm bilgiler için geçerlidir. Tamamen ve kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasının bölümlerini değiştirme, tadil etme, düzeltme, ekleme, çıkarma veya başka şekillerde çıkarma hakkını saklı tutarız. Herhangi bir değişiklik yaparsak, aşağıdaki son güncelleme tarihini değiştireceğiz. MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş., gözden geçirilmiş Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasının bir kopyasını, varsa, dosyadaki e-posta adresine e-posta ile göndermeye çalışsa da, lütfen herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasını https://kurumsalruhsagligizirvesi.com/ ve https://www.madalyonkurumsal.com/  adresinden düzenli aralıklarla kontrol etmeye devam edin. Koşullara uygun olarak, size ek değişiklik veya güncelleme bildirim formları sağlayabiliriz. Bu tür değişiklikler, ileri gönderme tarihinden itibaren Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası kapsamında ortaya çıkan anlaşmazlıklar için geçerli olacaktır. Bir Kullanıcının Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasında herhangi bir değişiklik, silme veya diğer değişikliğin yayınlanmasından sonra Hizmetleri kullanması, ilgili değişiklikleri kabul, beyan ve kabul anlamına gelecektir. Böyle bir değişiklik, MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.’nın bir ebeveyne bildirimde bulunmasını veya ebeveyn izni almasını gerektiriyorsa, MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. o anda bu gereksinimlere uymak için gerekli adımları atacaktır.

Tüm  Hakları Saklı – © 2021 – 2022. All Rights Reserved MADALYON KURUMSAL EĞİTİM A.Ş – RUH SAĞLIĞI ZİRVESİ

İletişim: Atatürk Bulvarı No: 229 Kavaklıdere – ANKARA 

Telefon: +90 312 466 66 16

ANA SAYFA
KVKK – Aydınlatma ve Gizlilil Politikası / Mesafeli Satış Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi / İptal ve İade Koşulları