fbpx

İptal ve İade Koşulları

MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

İptal ve İade Koşulları

MADALYON KURUMSAL EĞİTİM A.Ş

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden https://kurumsalruhsagligizirvesi.com/ VE https://www.madalyonkurumsal.com/ elektronik ortamda sipariş veya eğitim kayıt olduğunuzda, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları eğitim/etkinlik/zirve/kursün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Satın alınan her bir eğitim/etkinlik/zirve/kurs, 15 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde eğitim/etkinlik/zirve/kurs teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

4.Satın alınan eğitim/etkinlik/zirve/kurs, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu yada online olarak düzenlenen bir etkinlik ise etkinliği düzenlemek  zorundadır.

5.Satın alınan eğitim/etkinlik/zirve/kursun satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN EĞİTİM/ETKİNLİK/ZİRVE/KURS BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

6.Alıcı, satın aldığı eğitim/etkinlik/zirve/kurs bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının eğitim/etkinlik/zirve/kursu teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

7.Eğitim/etkinlik/zirve/kurs teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan eğitim/etkinlik/zirve/kurs bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu eğitim/etkinlik/zirve/kursü 3 gün SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE EĞİTİM/ETKİNLİK/ZİRVE/KURS SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

8.MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve eğitim/etkinlik/zirve/kurs süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, eğitim/etkinlik/zirve/kursun benzeri ile değiştirilmesini talep edemez. Alıcı kaydını iptal ederse; Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde eğitim/etkinlik/zirve/kurs bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

CAYMA HAKKI:

9.ALICI; eğitim/etkinlik/zirve/kurs tarihinden 7 gün öncesine kadar cayma ve iade hakkına ve talebine sahiptir. Cayma veya iptal iade talebinde kayıt ücreti aynen kredi kartına iade edilir. Cayma veya iptal iade talebi için aşağıdaki iletişim bilgilerine beyan etmesi zorunludur.

10.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Firma Ünvanı: MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

Adres: Atatürk Bulvarı No:229 Kavaklıdere/ÇankaYa  ANKARA   

Eposta: info@madalyonkurumsal.com

Tel: +90 312 466 66 16

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

11.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

12.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

13.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve eğitim/etkinlik/zirve/kursun işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Eğitim/etkinlik/zirve/kurslar” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

  1. 3.kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen eğitim/etkinlik/zirve/kursun faturası, (İade edilmek istenen eğitim/etkinlik/zirve/kursun faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İADE KOŞULLARI:

15.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etme yükümlüğü vardır.

16.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK EĞİTİM/ETKİNLİK/ZİRVE/KURSLER:

17.Cayma hakkı sonrasında iletilen eğitim vb materyal yada 3. Part kullanılan çevrim içi araçların bağlantı linklerinin kullanımın sonlandırılması esastır. Yine iletilne eğitim/kurs/seminer/etkinlik/ vb dosya, cd, canlı yayın veya medya içeriklerinin yayını sonlandırılır.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

18.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

25.Sitemiz (www.etkinlik.kurumsalruhsagligi.com, www.kurumsalruhsagligi.com  ve www.madalyonkurumsal.com üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. İşlemi yapan taraf İyzico olarak beyan edilir. Ve Tüm çekim işlemleri  iyzico tarafından iyzico’nun yasal süreçleri ve politikaları ile ilerlemektedir. MADALYON KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş alıcıların kredi kart bilgilerine erişemez görüntüleyemez ve kaydedemez.

 

Tüm  Hakları Saklı – © 2021 – 2022. All Rights Reserved MADALYON KURUMSAL EĞİTİM A.Ş – RUH SAĞLIĞI ZİRVESİ

İletişim: Atatürk Bulvarı No: 229 Kavaklıdere – ANKARA 

Telefon: +90 312 466 66 16

ANA SAYFA
KVKK – Aydınlatma ve Gizlilil Politikası / Mesafeli Satış Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi / İptal ve İade Koşulları